Kõiki teie tellimus- ja kliendiandmed loetakse konfidentsiaalseks. Teie antud tellimus- ja kliendiandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

 

  1. Vastutav töötleja

alcotalo.eu/ Spets Invest OÜ reg. 12174975 Viljandimaa, Mulgi vald, Rajaküla, Ennumäe, 69503 Eesti

  1. Registri eest vastutav asutus

alcotalo.eu klienditeenindus, info@alcotalo.eu

  1. Registri nimi

alcotalo.eu kliendi-, turundus- ja uudiskirjaregister.

  1. Õiguslik alus ja isikuandmete töötlemise eesmärk

ELi isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtuv õiguslik alus on teie antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks või meievaheline kliendisuhe.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on klientidega lävimine, kliendisuhete hoidmine ja turundus.

  1. Registri andmestu

Registris talletatud andmed on: nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress), võrguühenduse IP-aadress, tellitud toodete ja nende muudatuste andmed, arveldusandmed, muud kliendisuhtega ja tellitud toodetega seotud andmed

  1. Korrapärased teabeallikad

Registrisse talletatavad andmed saadakse kliendilt nt veebipoe kaudu saadetud teadetest, e-posti, telefoni teel, sotsiaalmeediateenuste kaudu, lepingutest, kliendikohtumistelt ja muudest olukordadest, kus klient oma andmed esitab.

  1. Andmete korrapärane avaldamine ja andmete edastamine ELi või EMP väliselt

Andmeid ei avaldata korrapäraselt teistele asutustele. Andmeid võib avaldada transpordiettevõtetele seoses tellimuste menetlemisega.

Andmeid võib vastutav töötleja edastada ka väljapoole ELi või EMPd.

  1. Registri kaitsmise põhimõtted

Registri andmete töötlemisel tuleb käituda hoolikalt ja infosüsteemide abil töödeldavad andmed on asjakohaselt kaitstud. Kõigile süsteemidele saavad juurdepääsu ainult isikud, kellel on luba neid oma spetsiaalsete kasutajatunnustega kasutada. Vastutav töötleja tagab, et talletatud andmeid, samuti serveritele juurdepääsuõigusi ja muud isikuandmete ohutuse seisukohast olulisi andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ja seda teevad ainult töötajad, kelle ametijuhend seda sisaldab.

  1. Kontrolliõigus ja õigus nõuda teabe parandamist

Oma andmete ülevaatamist ja parandamist saate taotleda kirjalikult e-posti aadressil info@alcotalo.eu

  1. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registris oleval isikul on õigus nõuda oma isikuandmete registrist kustutamist (“õigus olla unustatud”). Andmesubjektidel on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ka muid õigusi, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatavates olukordades. Taotlused tuleb saata kirjalikult vastutavale töötlejale. Vajadusel võib vastutav töötleja paluda taotlejal tõendada oma isikut. Vastutav töötleja vastab kliendile ELi isikuandmete kaitse määruses sätestatud aja jooksul (tavaliselt ühe kuu jooksul).